top of page

Kraften av kreatin for hjernen

Oppdatert: 27. jan.

Muskelpulver for hjernen! Hjernens helse er avgjørende i alle livets faser. Fra barndommen, gjennom livets beste år og inn i alderdommen. Visste du at et kjent stoff for muskelvekst også kan gi hjernen en boost?

Av: Gaute Grøtta Grav, utdannet PT fra NIH.


Ettersom vi eldes, blir det stadig viktigere å opprettholde optimal hjernefunksjon. Den naturlige aldringsprosessen kan føre til kognitiv tilbakegang, som påvirker minne, oppmerksomhet og andre vitale aspekter av kognisjon. Dette gjør at stadig flere forsøker å finne produkter som støtter hjernehelse , spesielt når de blir eldre.


Nye funn viser at kreatin, som primært er kjent for sine muskelbyggende fordeler, også kan ha gunstige effekter på hjernens helse. At kreatin kan spille en viktig rolle i å støtte kognitiv funksjon, har ført til en økende interesse for bruken av det som et tilskudd for hjernens helse - spesielt i USA. I tillegg til kreatin har andre kosttilskudd som kre-alkalyn og niagen (NAD+) også blitt identifisert som potensielle bidragsytere til hjernens helse. Disse tilskuddene har også potensiale til å fremme sunn aldring og kognitiv funksjon.


Hva er kreatin? Kreatin er et molekyl som naturlig produseres i menneskekroppen, og spiller en avgjørende rolle i energiproduksjon. Det er spesielt involvert i aktiviteter med høy intensitet og kort varighet, noe som gjør det til en viktig faktor i muskelvekst og styrkeøkning. Utover dets fordelaktige effekter på fysisk ytelse, er kreatin også instrumentell i hjernefunksjon. Det gir rask energiproduksjon og fungerer som en beskytter mot oksidativt stress, som kan skade hjerneceller.


Rollen kreatin har i å støtte bedre hjernefunksjon har blitt fremhevet i en rekke studier. Disse studiene har vist at supplering med kreatin kan føre til forbedringer i minne og kognitive evner. Dette har vært spesielt bemerket i grupper med lavere utgangsnivåer av kreatin, som veganere, vegetarianere og sunne eldre individer. For eksempel fant en studie som involverte vegetarianere at de som supplerte med kreatin viste forbedret ytelse i minneoppgaver sammenlignet med deres kjøttspisende motparter. Disse funnene understreker de potensielle fordelene med kreatintilskudd for å forbedre hjernefunksjonen.


Kreatin og hjernen

Kreatintilskudd har vist seg å ha verdifulle effekt på hjernens helse. For det første kan det bidra til å bekjempe mental tretthet og redusere effektene av søvnmangel ved å øke hjernens cellulære energilagre. Dette kan føre til forbedret årvåkenhet og kognitiv ytelse, selv under forhold med søvnmangel eller intens mental anstrengelse.


I tillegg til sin rolle i energiproduksjon, har kreatin også vist seg å ha effekt etter traumatisk hjerneskade. Ved å øke energilagret i hjerneceller, kan kreatin hjelpe disse cellene å fungere mer effektivt etter en traumatisk hendelse. Kreatin fungerer også som en antioksidant, og hjelper til med å beskytte hjerneceller mot skade forårsaket av oksidativt stress. Potensialet for kreatin til å forbedre behandlinger for depresjon blir også for tiden utforsket, med foreløpige funn som indikerer lovende resultater.


Kre-Alkalyn og niagen er gode alternativer

Bortsett fra kreatin, har andre kosttilskudd som kre-alkalyn og niagen også blitt anerkjent for deres potensielle fordeler for hjernens helse. Kre-alkalyn, en bufret form av kreatin, har blitt assosiert med forbedret muskel- og hjerneenergimetabolisme, noe som potensielt kan bidra til forbedret kognitiv funksjon. Niagen, derimot, er en form for vitamin B3 (niacin) som kan støtte cellulær helse og metabolisme.


Selv om de spesifikke fordelene assosiert med disse kosttilskuddene er mindre godt studert enn de av kreatin, kaster pågående forskning lys over deres potensielle bidrag til hjernens helse. Begge tilskuddene viser potensiale for å fremme hjernens helse og sunn aldring.


Kreatin og aldring

Med aldring kommer en uunngåelig innvirkning på hjernens helse. Aldringsprosessen kan føre til tilbakegang i ulike kognitive funksjoner, inkludert minne og oppmerksomhet, noe som kan påvirke en persons livskvalitet betydelig. Imidlertid kan kreatintilskudd spille en rolle i å dempe slike aldersrelaterte kognitive tilbakeganger. For siden aldring og hjernens energibehov påvirker hjernens kreatinnivåer, har supplering vist å øke disse nivåene.


I tilstander preget av hjernens kreatinmangel, som aldersrelatert kognitiv tilbakegang eller nevrodegenerative sykdommer, kan kreatintilskudd vise seg å være gunstig. I en studie viste eldre individer med lavere kreatinnivåer i hjernen forbedret kognitiv behandling etter kreatintilskudd. Disse funnene fremhever den potensielle rollen av kreatin har i å bedre hjernens helse i aldrende befolkninger.


Dosering og sikkerhet ved kreatintilskudd

For positiv effekt på hjernen, er den anbefalte daglige dosen 3-5 gram, som kan tas når som helst, med eller uten mat. Denne fleksibiliteten i tidspunkt og matinntak gjør kreatintilskudd til et praktisk alternativ for mange.


Kreatintilskudd anses som trygt, med en rekke studier som støtter bruken av det for både fysisk og kognitiv helse. Det er imidlertid viktig å merke seg at man kan oppleve forbigående magetrøbbel med kreatin om man tar større doser enn anbefalt.


Andre fordeler

De potensielle fordelene med kreatintilskudd strekker seg utover aldring og kognitiv tilbakegang. Forskning antyder at kreatin også kan være gunstig i ulike nevrologiske tilstander, inkludert Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom og mild traumatisk hjerneskade. De nevrobeskyttende effektene av kreatin og dets innvirkning på kognitiv funksjon på disse tilstandene viser potensiale. Dette vekker nå interesse for fremtidige terapeutiske bruksområder.


Det er imidlertid viktig å få frem at mer forskning er nødvendig på dette området. Selv om foreløpige funn er oppmuntrende, kreves det ytterligere studier for å finne optimale kreatinprotokoller for ulike nevrologiske tilstander. Men snart vil vi forhåpentligvis vite hvordan vi kan utnytte kreatintilskudd i behandlingen og håndteringen av slike tilstander.


Kreatintilskudd blant ulike befolkningsgrupper

Responsen på kreatintilskudd kan variere blant ulike befolkningsgrupper. Alder er en faktor som kan påvirke denne responsen, der yngre mennesker ofte viser mindre endring i kognitiv ytelse etter tilskudd. Dette kan skyldes høyere utgangsnivåer av kreatin hos yngre personer, noe som reduserer potensialet for betydelige kognitive forbedringer fra tilskudd.


Imidlertid, for individer som er utsatt for stress og aldringsprosessen, kan kreatintilskudd gi bemerkelsesverdige resultater. Det er også verdt å merke seg at faktorer som utgangsnivåer i kroppen av kreatin, insulinnivåer og kostholdsvaner kan påvirke responsen av kreatintilskudd..


Oppsummering

Med det vi vet i dag, spiller kreatin en betydelig rolle i å fremme hjernens helse og sunn aldring. Potensiale for å forbedre minne og kognisjon er bemerkelsesverdig, spesielt i befolkningsgrupper med lavere utgangsnivåer av kreatin. I tillegg til kreatin, bør potensielle fordeler av andre kosttilskudd, som kre-alkalyn og niagen, heller ikke glemmes.


Selv om den nåværende forskningen på kreatintilskudd for hjernens helse er oppmuntrende, trengs det flere undersøkelser over tid. Mer forskning er nødvendig for å fullt ut forstå effektene av kreatintilskudd i ulike befolkningsgrupper og nevrologiske tilstander. Likevel antyder den nåværende evidensen at kreatin, sammen med andre kosttilskudd, kan gi verdifull støtte for hjernens helse og kognitiv funksjon, og tilby lovende alternativer om man ønsker å opprettholde eller forbedre kognitive evner ettersom man eldes.


Kilder:

brain healthcellular health and metabolism


brain creatine levels


Gaute Grøtta Grav er utdannet PT ved Norges Idrettshøgskole

Comentarios


Gaute Grøtta Grav
Gaute_Gr%C3%B8tta_Grav16_kopi_edited.jpg
Samarbeidspartnere
Følg Gaute på sos. medier
  • Svart YouTube Ikon
  • Facebook Basic Black
  • Black Instagram Icon
bottom of page