top of page

Irrasjonell frykt for at ulven skal ta barn på skoleveien

Oppdatert: 10. okt. 2020


– Denne debatten er ikke så ulik den vi har i Norge, mener forsker.

Ulven var så å si utryddet i New Mexico, og helt siden prosjektet med å gjeninnføre arten startet i 1998, har dyret skapt splittelse.

Enkelte deler av lokalbefolkningen er redd ulven skal drepe barn på vei til skolen og har satt opp busskur med gittervinduer for å sikre barna mot rovdyret. Propaganda fra ranch-eiere for å skape et negativt bilde av ulven, mener dyrevernere, mens lokalbefolkningen sier de er oppriktig redde for at de ville dyrene skal gå til angrep på mennesker.

Ikke ulikt den norske debatten

Debatten er ikke så ulik den vi har i Norge, ifølge Petter Wabakken, en av landets fremste ulveforskere.

– Også her til lands brukes det penger på tiltak som skal minske frykten for at ulv skal gå til angrep på barn, blant annet belysning langs veiene og taxitransport. Det betyr ikke dermed at ulven er farlig, men frykten føles reell og det skal man ta på alvor, sier Wabakken.

Hvor farlig er det?

– Men hvor farlig er egentlig ulven for mennesker?

– Her beveger vi oss i grenseland mellom biologi og psykologi. For mange føles frykten ekte, og man kan ikke alltid kurere den med rasjonell tenkning. I mange tilfeller er det en frykt for det ukjente, og vi ser folk er mindre skeptiske og redde i områder hvor ulven har vært tilstede over lengre tid og hvor menneskene dermed er vant til at den er i området. Og så er det nok noen som ikke ønsker ulven som spiller på frykt i debatten.

Ifølge norsk institutt for naturforskning er det fire hovedårsaker til at det kan forekomme ulveangrep på mennesker: Rabies, tilvenning, provokasjon og ekstreme sosiale og økologiske miljø.

– Ulv kan drepe mennesker, men det er meget sjeldent. Og hvis mennesker blir tatt er det i all hovedsak av rabide dyr, og det har vi ikke i Skandinavia, sier Wabakken.

Ikke ulveangrep i verden hvert år

I Norge kjenner vi bare til ett dokumentert tilfelle hvor ulv har angrepet menneske, og det er over 200 år siden. Det skal ha skjedd i 1800, da en seks år gammel jente i Sørum ble drept. I Øst-Europa og Russland har det vært sporadiske ulveangrep på mennesker også de siste tiårene, men det er Asia, og spesielt India, som har vært hardest rammet av ulveangrep.

– I visse deler av India lever ulven under ekstreme forhold og har lite tilgang til mat. Tettheten av mennesker og barn er større enn tettheten av byttedyr og husdyr, og da har det hendt at også friske ulver har angrepet mennesker.

Wabakken understreker at det er svært usannsynlig at det kan skje i Norge.

– Man kan aldri gardere seg mot at ikke ett enkeltdyr kan være farlig for mennesker, men i Norge er det overflod av klauvdyr og vilt, og ulven slipper å konkurrere om maten.

Overraskende få blir drept

Når man ser på den voldsomme utbredelsen ulven har i verden – den store kontaktflaten den har med mennesker – mener ulveforskeren man kan si det er overraskende få som blir drept av ulv.

– Dette er et stort rovdyr med sterke kjever som kan drepe elgokser og bison, og som lett kunne tatt mennesker dersom den ønsket det, men det er langt fra hvert år at det blir rapportert om ulveangrep i verden. Andre store rovdyr, som leopard, går ikke av veien for å angripe mennesker, men det er noe spesielt med ulven som gjør at den er mindre farlig for folk.

Utbredt illegal jakt i Skandinavia

De siste tallene fra direktoratet for naturforvaltning viser at det er registrert omlag 30 ulver med helnorsk tilhold og omlag 30 ulver som holder til i grenseområdet mellom Norge og Sverige. Totalt i Skandinavia ble det i fjor vinter registrert 260-330 ulver.

Og selv om bestanden har økt er det ingen fare for at dyrene venner seg til mennesker med det første.

– Ulven er svært intelligent og nysgjerrig. De vet hvor folk bor og beveger seg i forhold til det, og ungdyr kan bevege seg nær gårdstun og husvegger. Men med en så omfattende illegal avliving som vi har i Skandinavia er det ikke sannsynlig at ulven blir vant til folk. I gjennomsnitt blir hver ulv mindre enn fire år, så ulven har større grunn til å frykte mennesker enn vi har til å frykte ulven, sier Wabakken.

Gaute Grøtta Grav
Gaute_Gr%C3%B8tta_Grav16_kopi_edited.jpg
Samarbeidspartnere
Følg Gaute på sos. medier
  • Svart YouTube Ikon
  • Facebook Basic Black
  • Black Instagram Icon
bottom of page